Image Alt

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletnih trgovin dostopnih na: www.bazo.si  (v nadaljevanju: spletna stran), s katerima upravlja SERVIS TAKTIČNIH VEŠČIN TONI BAZNIK S.P., ŽUPEČA VAS 42, 8623 CERKLJE OB KRKI (v nadaljevanju: izvajalec, ponudnik), so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, v nadaljevanju: ZVPot). Splošni pogoji veljajo med izvajalcem in stranko pri vsakem nakupu v spletni trgovini, tako za naročilo blaga, kot tudi storitev.

Splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb sklenjenih med izvajalcem in stranko ter se nanašajo na vsako naročilo stranke.

Šteje, da stranka (v nadaljevanju tudi: stranka, potrošnik ali uporabnik) s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja, ko potrdi, da se je z njimi seznanila v posebnem okencu pred oddajo naročila.

Za nakup v spletni trgovini morate biti starejši od 18 let. S potrdilom strinjanja s splošnimi pogoji hkrati potrjujete, da ste starejši od 18 let.

 

Podatki o izvajalcu:

 • Servis taktičnih veščin, Toni Baznik s.p., župeča vas 42, 8263 cerklje ob Krki
 • Matična številka: 3364925000
 • Davčna številka: SI 55993699 (izvajalec je davčni zavezanec)
 • Poslovni račun odprt pri NKBM, IBAN SI 56 0481 0011 3169 242

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ PRED SKLENITVIJO POGODBE

Izvajalec se zavezuje, da bo stranki vselej zagotovil naslednje informacije, kot jih določa 25b. člen ZVPot:

 • glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza blagu ali storitvam;
 • firmo, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja;
 • končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej;
 • informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;
 • plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno;
 • informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;
 • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake;
 • trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem.

 

PLAČILNI POGOJI IN CENE

Sestavni del pogodbe so cene, ki veljajo ob prijavi in so navedene na spletni strani za vsak tečaj posebej. Vse cene so v € in vsebujejo DDV- izvajalec je davčni zavezanec.

Plačilo v spletni trgovini lahko izvedete:

 • Preko bančnega nakazila (Plačilo poravnajte na naš bančni račun. Kot referenco vnesite ID naročila)

 

POSTOPEK NAROČILA NA SPLETNI STRANI IN SKLENITEV POGODBE

Za naročilo storitev (prijava na tečaj) ali blaga (izdelkov) se šteje vsako oddano naročilo, ki je izpolnjeno pravilno. V spletni trgovini je mogoče naročiti blago ali storitve vse dni v tednu, kadarkoli v dnevu. Z oddanim naročilom se stranka strinja z naročilom in soglaša s splošnimi pogoji uporabe. Oddano naročilo in plačilo se štejeta za sklenitev pogodbe.

Naročilo oddate tako, da izberete in dodate v košarico izbrano storitev/blago. Po kliku na košarico ste preusmerjeni na stran, kjer vpišete svoje podatka, ki so potrebni za naročilo (ime in priimek, naslov, možne dodatne opombe,…). Ponujena vam je tudi možnost izbire plačila, kjer označite željeni način plačila. Pred vami bo nato povzetek naročila, ki ga skrbno preverite pred zaključkom naročila. Za veljavno oddano naročilo morate označiti tudi vaše strinjanje s pogoji poslovanja.

S klikom na gumb “IZVEDI NAROČILO” boste izvedli prijavo na tečaj. O tem vas obvestimo tudi na navedeni e-mail naslov in s tem bo tudi sklenjena pogodba na daljavo. S prijavo na tečaj potrjujete svojo seznanitev in strinjanje s tukaj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja

Za pomoč pri spletnem naročilu ali druga vprašanja se lahko obrnete na e-mail BAZNIK@GMAIL.COM ali na tel  041 601 561.

Če pride do spremembe podatkov, ki ste jih navedli ob oddaji naročila, ste nas dolžni pisno obvestiti o spremembi podatkov najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov trpite vi, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega odstavka še ni potekel.

PONUDBA BLAGA, STORITEV IN DARILNI BONI

Blago in storitve ponujene na spletni strani so del ponudbe izvajalca. Cene vsebujejo davek na dodano vrednosti in ne vsebujejo stroškov pošiljanja blaga, ki se zaračunajo posebej.

Zaradi narave storitev se dogodki na spletnih straneh pogosto ažurirajo in spreminjajo.

Darilni boni so del ponudbe in so veljavni devet (9) mesecev od dneva nakupa-plačila. Darilni bon je možno neposredno izkoristiti za ponujene tečaje. V primeru, da darilni bon ne pokrije celotne vrednosti tečaja se doplača polno vrednost tečaja. Darilni boni so prenosljivi na drugo osebo. Izplačilo darilnih bonov ni možno.  Po poteku veljavnosti darilnega bona, ga ni možno več unovčiti in tudi ni možno izplačilo.

SEZNANITEV Z ODGOVORNOSTJO ZA STVARNE NAPAKE

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu izročil stvar v skladu s predstavitvenim materialom ter pogodbo. Ponudnik odgovarja za stvarne napake kupljenega blaga v spletni trgovini.

V skladu z ZVPot je napaka stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga (izobraževalnih programov), ki jih je dal ponudnik zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja storitve in/ali blago ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti. Potrošnik po elektronski pošti baznik@gmail.com ponudniku sporoči napako v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita ter jo natančno opiše. Potrošnik mora omogočiti ponudniku, da pregleda stvar. Potrošnik, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki ima pravico zahtevati da ponudnik:

 • odpravi napako na stvari;
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako;
 • stvar z napako zamenja z novo brezhibno stvarjo; ali
 • vrne plačani znesek.

Če obstoj napake oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora ponudnik čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi po odpravi napake.

Ponudnik mora pisno odgovoriti kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna.

Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek.

 

ODSTOP OD POGODBE

Na podlagi 5. odstavka 43.člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik po sklenitvi pogodbe s ponudnikom nima pravice do odstopa od pogodbe, kar pa ne velja za blago oz. storitve, za katere ponudnik izrecno navaja, da je odstop možen.

Potrošnik lahko odstopi od pogodbe o naročilu blaga v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe brez navedbe odpovednih razlogov.

Odstop od tečaja je možen samo v primeru pisne izjave (preko e-pošte) ​pred pričetkom tečaja.  14 dni pred pričetkom tečaja bo ponudnik potrošniku vrnil 100% vrednosti tečaja. Odstop od tečaja, ki ga potrošnik želi izkoristiti v manj kot 14 dneh pred pričetkom tečaja ni možen, ponudnik  v tem primeru zagotovi potrošniku le nov termin izvedbe tečaja.

Odstop od pogodbe v primeru naročila blaga je možen v 14 dneh od dneva, ko kupec ali tretja oseba, ki jo je navedla za prevzem blaga, pridobi dejansko posest nad blagom.

Za uveljavljanje potrošnikove pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik z jasno pisno izjavo obvestiti ponudnika (preko e-pošte) o njegovi odločitvi, da odstopa od pogodbe.

E-pošta:

Za upoštevanje odstopa velja, če potrošnik odpošlje izjavo o uveljavitvi pravice do odstopa pred iztekom roka za odstop od pogodbe. Potrošnik vrne ali izroči ponudniku blago najpozneje v 14 dneh po podani jasni izjavi s priloženo kopijo originalnega računa. Ponudnik se zavezuje vrniti prejeto plačilo vključno s stroški dobave v trenutku, ko prevzame vrnjeno blago oziroma ko potrošnik predloži dokazilo, da je blago poslal nazaj. V primeru odstopa od tečaja ali delavnice se ponudnik zavezuje vrniti prejeto plačilo nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh od trenutka prejema odstopne izjave s priloženo kopijo originalnega računa. Za vračilo ponudnik uporablja isto plačilno sredstvo, kot ga je uporabil potrošnik, razen, če se potrošnik dogovori za drugačen način plačila. Strošek vračila blaga bremeni potrošnika. Morebitno izgubo vrednosti blago potrošnik plača v primeru, če je ta izguba vrednosti nastala zaradi ravnanja potrošnika, ki ni bilo nujno potrebno za ugotovite narave in lastnosti blaga.

Morebitne reklamacije bosta izvajalec in stranka reševala sporazumno, po predhodni zahtevi stranke.

Pridržujemo si pravico, da izjemoma odstopimo od izvedbe tečaja, če je prijav na določen datum preveč ali pa premalo, če naročilo ni bilo oddano v skladu s splošnimi pogoji poslovanja ali drugi objektivni razlogi. V primeru takega morebitnega odstopa od izvedbe vas obvestimo vsaj 5 (pet) dni pred izvedbo tečaja po e-pošti baznik@gmail.com ali telefonu. V primeru, da je tečaj prestavljen na drug termin, ki vam ne ustreza, vam povrnemo celotno kupnino.

TRAJANJE POGODBE

Pogodba je sklenjena za določeno storitev ali nakup blaga, kot je dogovorjeno v pogodbi.

OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV PRI TEČAJU

Vsi udeleženci se udeležijo tečaja prostovoljno in pri tem tudi izpolnijo Izjavo o odgovornosti ob prvem obisku. Izjava o odgovornosti velja eno leto, če je stranka ne prekliče. Po poteku enega leta veljavnosti Izjave o odgovornosti, se ta avtomatično podaljša za nedoločen čas, z možnostjo, da jo prekličete kadarkoli želite.

Zavedati se morate možnosti povečane nevarnosti poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti.

Udeleženci morajo upoštevati vsa navodila  izvajalca in tudi vsa dodatna navodila, ki jih predstavijo usposobljeni inštruktorji, pomočniki inštruktorjev ali drugo osebje izvajalca.

Pri tečajih morate ravnati odgovorno in skrbno tako do sebe, kot do ostalih udeležencev in aktivnosti prilagodite svojim sposobnostim. V primeru, da mislite, da posamezne aktivnost ne morate izvesti varno, je ne izvajajte. Upoštevajte svoje znanje, izkušnje in telesne zmožnosti, vključno s svojim zdravstvenim stanjem.

Osebje izvajalca lahko od vsake osebe zahteva, da zapusti tečaj, brez povračila kupnine tečaja oziroma paketa v naslednjih primerih:

 1. če oseba krši navodila osebja / pravila izvajalca tudi po dvakratnem ustnem opozorilu osebja na spoštovanje pravil / navodil,
 2. ob oceni osebja, da je oseba pod vplivom i) alkohola ali ii) nedovoljenih substanc ali iii) zdravil, ki vidno vplivajo na njeno sposobnost varnega izvajanja tečaja,
 3. če oseba na tečaj vnese predmet ali material ali snov, ki po oceni osebja lahko povzroči nevarnost za druge osebe in je oseba ne odstrani po ustnem opozorilu osebja,
 4. če oseba nima primerne oz. predpisane opreme za varno izvajanje aktivnosti. Skupaj s skrbnikom ali staršem oz. zakonitim zastopnikom mora tečaj v takem primeru ali na poziv izvajalca zapustiti tudi mladoletna oseba.

 

ODGOVORNOST PRI TEČAJIH

Udeležba pri vseh tečajih je izključno prostovoljna in na lastno odgovornost stranke. Pred vsakim tečajem boste dobili v izpolnitev Izjavo o odgovornosti, katero preberite in se z njo podrobno seznanite. Za morebitna vprašanja v zvezi z Izjavo odgovornosti se obrnite na izvajalca.

Izvajalčeva odgovornost je omejena na naklep in hudo malomarnost izvajalca in njegovih sodelavcev. Prav tako izvajalec ne odgovarja v primeru višje sile (okoliščine, ki so izven nadzora pogodbenih strank, npr. potres, poplava, požar,…).

Nezgodno zavarovanje udeležencev tečaja NI vključeno v ceno storitev in mora udeleženec za morebitno nezgodno zavarovanje poskrbeti sam.

ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA SPLETNO STRAN

Izvajalec se trudi, da zagotavlja ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovi spletni strani. Na spletni strani so predstavljene fotografije izdelkov, ki so simbolične in morda ne izražajo dejanskega stanja. Lastnosti storitev, število prostih mest in cena se lahko spreminjajo zelo hitro in morda ponudniku ne uspe pravočasno popraviti podatkov. V takem primeru bo izvajalec obvestil stranko o spremembah in ji omogočil naslednje mesto na čakalni listi. Ob morebitnem prostem mestu ali novem terminu bo stranka obveščena v najkrajšem možnem času. Če so vsa mesta že zapolnjena in bo stranka že izvedla plačilo, bo izvajalec omogočil stranki preklic naročila in vračilo kupnine ali zamenjavo izbrane storitve za drugo, ki bo na voljo.

Izvajalec spoštuje poslovno prakso vestno in pošteno, ter si prizadeva, da se morebitne nevšečnosti rešijo na stranki čim bolj ugoden in prijazen način. Stranko pa zavezuje odgovornost v pravnem prometu, ki nastane ob plačilu kupnine, s čimer stranka konkludentno priznava, da je končni obračun, ki ga je pred plačilom pregledala, tudi pravilen.

 

POVEZAVE NA SPLETNI STRANI DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Na spletni strani se nahajajo povezave do drugih spletnih strani, ki niso last izvajalca in ni z njimi ter njihovimi spletnimi mesti nikakor povezan. Te povezave so podane in omogočene zgolj z namenom, da se uporabnikom spletne strani in strankam prihrani brskanje po spletnih straneh. Izvajalec ne odgovarja za uporabo teh spletnih mest, do katerih je omogočen dostop s povezave na spletni strani izvajalca in ne odgovarja za njihovo vsebino in pravilno delovanje, s čimer se mora seznaniti vsak uporabnik teh spletnih strani.

VARSTVO PODATKOV

Več podrobnosti o varstvu osebnih podatkov se nahaja na spletni strani v LOČENI izjavi o varstvu podatkov.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Vse pravice, ki izhajajo iz pravic avtorskih pravic, poslovne skrivnosti ali drugih pravic na intelektualne lastnine na produktih, storitvah, programski opremi, slikah, tekstih in na vsebini spletnega mesta ostanejo v lasti izvajalca in njihovih dajalcev licenc za programsko opremo. Uporabnik jih ne sme spreminjati, kopirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene. Izvajalec, si pridružuje vse pravice na spletnih straneh in storitvah, ki niso podeljene uporabniku s temi splošnimi pogoji. Prepovedano je odstranjevanje ali sprememba avtorskih pravic ali blagovnih znamk izvajalca.

 

REŠEVANJE REKLAMACIJ IN MOREBITNIH SPOROV

Stranka se lahko v primeru težav obrne na izvajalca preko elektronske pošte baznik@gmail.com ali telefona. Postopek za oddajo pritožb je možen preko elektronske pošte ali pisno na naslov podjetja. Izvajalec se zavezuje, da bo pritožbeni postopek vodil vestno in pošteno, ter v roku petih delovnih dni podal odgovor, v katerem bo pritožbo zavrnil ali potrdil ter ponudil možne rešitve. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Izvajalec si prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora. Uporabnik lahko vloži pobudo na platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Spletna povezava do SRPS je dostopna na tem naslovu.

Izvajalec in stranka se zavežeta, da bosta vse morebitne spore, ki bi nastali iz njunega poslovnega razmerja reševali na miren način in sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče je za vse spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Brezicah.

Stranka s potrditvijo na spletni strani pred nakupom izjavlja, da je splošne pogoje, ki so ji dostopni tudi na spletni strani prebrala in se z njimi strinja.

KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji veljajo za izvajalca in stranke od dneva njihove sprejema, do njihovega preklica ali spremembe. Izvajalec si pridržuje pravico, da spremeni splošne pogoje in bo o vsaki morebitni spremembi o tem obvestil na svoji spletni strani nove oziroma spremenjene splošne pogoje.

V primeru, da bi katera od določb ali le del določbe splošnih pogojev poslovanja bil ali postal neveljaven, ostanejo v veljavi vse ostale določbe, določba ali njen del, ki je neveljaven pa se nadomesti tako, da se doseže smisel in namen pogodbe.

Cerklje ob Krki, 25.8.2020

 

 

x

tell me more

Enter your details below and learn about all the perks you get by using Xtrail Explorer.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Or call us for more info:

x